Schuldsanering voor bedrijven, is het levensvatbaar?

 

Is de onderneming niet meer levensvatbaar te maken; dan is het verstandig om deze op zeer korte termijn te beëindigen. Alles wat maar enige waarde heeft moet dan in geld worden omgezet.

Ook is verkoop van de onderneming misschien een optie. Met de opbrengst kunnen we dan alle schuldeisers een aanbod doen tot afkoop van de schuld tegen algehele kwijting.

Uw schuldeisers nemen dan genoegen met een éénmalige betaling van het bedrag dat wij hen namens u aanbieden. Zodra dit overeengekomen bedrag aan iedereen uitbetaald is; bent u van de betreffende schuldeisers af, en hebben deze niets meer van u te vorderen.

Zijn bedrijven nog wel levensvatbaar of kunnen ze weer levensvatbaar worden gemaakt? Er zijn dan vaak mogelijkheden om na een sanering van de schulden, een gezonde doorstart te maken. Voor een sanering is natuurlijk wel geld nodig; we moeten de schuldeisers een afkoopvoorstel kunnen doen.

Het saneren van uw schulden is echter geen “recht”. Schuldeisers zijn niet verplicht om in te stemmen met een afkoop van hun vordering. Gaan ze wel akkoord, dan moet het bedrag dat u hen aanbiedt ook WEL direct, dan wel binnen een (korte) periode beschikbaar zijn. Is het bedrijf levensvatbaar of kan dit door middel van een reorganisatie weer levensvatbaar gemaakt worden, dan kan er onder bepaalde voorwaarden bij de Gemeente, een (BBZ) saneringskrediet worden aangevraagd.

Bron: schuldsanering bedrijven huizen