Wanneer incassobureau Rotterdam inhuren?


Hoewel er geen wettelijke termijnen bestaan die bepalen wanneer een incassobureau in de arm mag worden genomen, is het niet raadzaam om de verhoudingen direct op scherp te zetten. Een incassobureau inschakelen betekent immers vrijwel altijd dat de relatie met je klant blijvende schade oploopt.

Toch is het raadzaam om ook de andere kant voor ogen te houden; moet je een wanbetaler perse in je klantenbestand willen houden? Het advies is dan ook om goed voor ogen te houden wanneer het tijd wordt om een incassobureau op de zaak te zetten.

Sowieso kan dit niet vóórdat je je klant in gebreke hebt gesteld. In gebreke stellen betekent niets meer of minder dan duidelijk en onomwonden aangeven dat je er genoeg van hebt: je schrijft een brief dat je klant ondanks eerdere betalingsherinnering(en) nog steeds niet betaald hebt en geeft aan binnen een x termijn (minstens 14 dagen) een betaling te willen ontvangen, daar je anders overgaat tot incassomaatregelen. Geef ook duidelijk aan dat alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de debiteur zijn.

Huur nu een incassobureau Rotterdam in