rondleiding zondag 13 april

7 april 2014

Zondag 13 april zal er weer een rondleiding zijn.

aanvang van de rondleiding is 14:00 uur.

De kosten bedragen 2 euro vijftig PP. Vooraf aanmelden is niet nodig.

De rondleiding wordt gegeven door Maarten van Bodegraven.

Het Hek is open vanaf 13:45 .

Tot zondag!!

VU Hortus wordt Botanische tuin

28 maart 2014

VU, VUmc, stadsdeel en de vrijwilligers maken een nieuwe invulling mogelijk.

De VU Hortus wordt een Botanische tuin die een grotere publieksfunctie krijgt. De Botanische tuin wordt meer ontsloten, krijgt ruimere openingstijden, een uitgebreide programmering voor cultuur en ontspanning en aantrekkelijke horecavoorzieningen. Deze nieuwe invulling is mogelijk doordat alle betrokkenen zich er met veel energie en betrokkenheid voor inzetten. Het beheer zal worden gedaan door huidige medewerkers en vrijwilligers. Alle betrokkenen dragen ook zorg voor structurele financiering waarbij sponsorwerving en omzet uit exploitatie belangrijke inkomstenbronnen zijn. Een eenmalige en noodzakelijke bijdrage van stadsdeel Zuid heeft een springplankfunctie die het plan mogelijk maaktEind 2011 besloot de VU niet te investeren in noodzakelijk groot onderhoud en vervanging van de kassen maar de huidige invulling van de Hortus af te bouwen naar een tijdelijke en publiek toegankelijke groenfunctie op de Hortus-locatie. Dit met het oog op de afnemende functie die de Hortus heeft in wetenschappelijk onderzoek en met het oog op de toekomstige bebouwing door het VUmc: op korte termijn het VU Imaging center en op lange termijn VUmc poli Zuid. Uitgangspunt bij dit besluit was de visie van VU en VUmc op het maatschappelijk belang van een groene invulling van het landschapsplan van de VU Campus en het terugbrengen van een publiek toegankelijke en hoogwaardige (zorg)tuin op de campus van VU en VUmc. Uitgangspunten waren verder het goed en zoveel mogelijk op de VU Campus herplaatsen van de collectie en van nog lopend onderzoek. Sinds het besluit hebben de vrijwilligers, VU, VUmc en stadsdeel intensief mogelijke invullingen voor de vervangende publieke groenfunctie van de Hortus-locatie onderzocht voor de periode tot de start bouw van poli Zuid in 2023.

2 maart 2014

 

Rondleidingen voorjaar 2014.

• 16 maart zondagmiddag start 14:00
• 13 april zondagmiddag start 14:00
• 11 mei zondagmiddag start 14:00

Aanmelden via info@hortus.vu.nl.

Na afloop wordt een bijdrage van 2,50 gevraagd.
De rondleiding wordt gegeven door Vrijwilligers.

Duur van de rondleiding is plusminus  1,5 uur.
Hek is open vanaf 13:45.   Hek sluit om 16:15.

De Groene Stad: presentatie en discussie middag 20-02-2014

16 februari 2014

De Groene Stad: presentaties en discussie Donderdag 20 Februari, 13 – 17 uur | Glazen Huis Amstelpark
Toegang gratis, aanmelden info@zone2source.net

De ‘groene stad’ is parallel aan de aandacht voor duurzaamheid een hot item dat doorgedrongen is in allerlei sectoren. Willen we alle zeven miljard mensen op aarde voeden en verzorgen, dan zullen we gangbare processen moeten veranderen en natuurlijke hulpbronnen op een andere manier aanspreken. Dit vereist het aangaan van nieuwe relaties met onze omgeving, en een totale mentaliteitsverandering in de manier waarop we onszelf als deel van de wereld begrijpen. Stad en platteland, natuur en cultuur staan hierin niet langer tegenover elkaar maar zijn innig verweven in een nieuw wereldbeeld waarin afval en overschot niet bestaan, alles met elkaar verbonden is en ten goede komt aan de gehele planeet.

Veel van de groene stedelijke initiatieven – vaak kleinschalig, lokaal en tijdelijk – worden van onderaf geïnitieerd. Educatie en participatie vormen een belangrijk onderdeel van deze projecten. 
Voor deze middag hebben we zes sprekers uitgenodigd die zich vanuit verschillende achtergronden – botanie, permacultuur, ontwerp, architectuur, technologie – bezig houden met de vergroening van de stad. Na een serie korte presentaties waarin de diverse projecten en visies aan de orde komen volgt een gesprek waarin we praten over de rol van educatie, participatie en samenwerking in het bestendigen van het groene denken en praktijk. Hoe kunnen we idealen over de groene stad van onder en bovenaf inbedden in onze toekomstige stedelijke ruimte?

link naar programma en meer informatie

 

Dichter Vu Hortus 2014 Sietske Dijkhof

2 januari 2014

Dichter van de Vu Hortus 2014.
Is Sietske Dijkhof.
Sietske schrijft en dicht al haar hele leven over ‘van alles en nog wat’. De dingen die haar bezighouden zijn uiteenlopend en dat zijn haar gedichten dan ook. Ze maakt veelal gebruik van korte, bondige zinnen en ze schuwt grote thema’s (de liefde, de dood) niet.
Haar gedichten heeft ze niet eerder gepubliceerd.

We zijn blij dat Sietske de evenementen in en rondom de Vu Hortus zal versterken met haar gedichten.. Kijk op de pagina van deze site om meer over Sietske te weten te komen.

nieuws van afgelopen maand.

21 december 2013

Er zijn diverse activiteiten geweest waar de Hortus bij betrokken was de afgelopen maand.
Uiteraard de workshop bloemschikken van 11 december, maar daarnaast is er ook speciaal bij GGZ Ingeest een workshop bloemschikken voor ouderen geweest.

tevens zijn er deze maand een aantal bijeenkomsten geweest die voor de toekomst van de Hortus zeer interessant zijn. Het komt er op neer dat we met een positief gevoel het jaar 2014 tegemoet gaan. In januari februari zullen we op deze site hierover meer gaan posten.

De medewerkers en vrijwilligers van de Hortus wensen u een fijne feestdagen en een groen inspirerend  2014 toe.

De aankomende week zal de Hortus gesloten zijn ivm de feestdagen. we zijn weer open op maandag 6 januari 2014.

Hortus Botanicus VU in Pixel Palace Zone2Source Glazen Huis, Amstelpark van 5 Januari t/m 23 februari

9 december 2013

Refunc, een samenwerkingsverband van kunstenaars, ontwerpers en architecten, ontwerpt experimentele structuren van lokaal afval om een tweede leven te geven aan weggegooide objecten en materialen. Voor het Glazen Huis wordt een architectonische structuur gecreëerd van ‘pixel pallets’, pallets die getransformeerd zijn tot lichtgevende groene bouwstenen waarbij alle techniek van buiten zichtbaar is. Het ontwerp en bouwproces is het resultaat van een samenwerking op locatie waarin de functies van Pixel Palace geformuleerd en vorm gegeven wordt.
Van 5 januari t/m 23 februari bouwt Refunc een letterlijk green house voor een presentatie platform voor en in samenwerking met betrokkenen van de Hortus Botanicus van de Vrije Universiteit. Tijdens de tentoonstelling wordt een selectie van de Hortus collectie in het Pixel Palace gepresenteerd. Selene Kolman onderzoekt de zaadcollectie en richt een zaadkamer in onder de titel Aeons & Aeons {#1} seed bank.
In een serie lezingen, debatten en bijeenkomsten worden verleden, heden en toekomst van de Hortus onderzocht. De Hortus en de strijd om haar behoud wordt met een breed publiek gedeeld terwijl toekomstige samenwerkingsmogelijkheden met het Amstelpark onderzocht worden. Programma details worden nog bekend gemaakt op locatie, via de digitale nieuwsbrief en de website.

23 november 2013

Op woensdag 11 december zal onder leiding van Geralt Joren weer een workshop bloemschikken plaatsvinden. Uiteraard volledig in het thema van Kerst.
De workshop vind plaats in de grote tropische kas en is van 13:30 tot plusminus 16:00.

De kosten voor deze workshop bedragen 20,-euro. Dit is inclusief gebruik van materiaal en koffie en thee.
Op dit moment hebben we al 10 inschrijvingen maar er is ruimte voor in totaal 20 deelnemers.
inschrijven per mail of bellen op werkdagen tussen 8:00 en 16:00. zie contact gegevens op deze site voor details.

Open weekend 5 en 6 oktober Harvest Moon.

22 september 2013

Op 5 en 6 okotber zal het laatste open weekend van dit jaar plaatsvinden.
U kunt meer informatie op agenda terugvinden wbt het programma.

Programma Why So Blue

25 augustus 2013

Het programma van Why So Blue is geplaatst. hij is terug te vinden op de agenda van deze website.